Основні заходи щодо забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян

З метою забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян Городоцькою райдержадміністрацією за участю відповідних структурних підрозділів, управлінь та відділів проводяться навчання, семінари, робочі зустрічі з посадовими особами органів місцевого самоврядування для правильного застосування норм законодавства і не допущення порушень прав, свобод та інтересів громадян.

Також, Городоцька райдержадміністрація взаємодіє з правоохоронними органами з питань виконання Конституції  і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, з метою забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян,

Так, розпорядженням Городоцької райдержадміністрації від 12.12.2012р. №1027 затверджено «План заходів з виконання  в районі Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року». Для виконання, план заходів направлено органам місцевого самоврядування, керівникам територіальних підрозділів, міністерств і відомств та структурним підрозділам райдержадміністрації.

Крім цього, погоджено начальником Городоцького РВ ГУМВС України у Львівській області та затверджено головою Городоцької райдержадміністрації «План заходів щодо взаємодії місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів Городоцького району на 2013 рік».

На виконання розпорядження голови Львівської облдержадміністрації «Про затвердження плану заходів щодо активізації участі громадських формувань  з охорони громадського порядку і державного кордону, громадських помічників дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості в забезпеченні правопорядку», розпорядженням голови райдержадміністрації затверджено також план заходів у Городоцькому районі. На даний час в Городоцькому районі налічується 6(шість) громадських формувань з охорони громадського порядку, а також проводиться поновлення існуючих та створення нових громадських формувань з ОГП.

16 серпня 2013 року на Колегії райдержадміністрації заслухано питання «Про стан взаємодії Городоцького РВ ГУМВС України у Львівській області з Городоцькою райдержадміністрацією у сфері забезпечення дотримання норм Конституції України, правопорядку, захисту прав і свобод громадян» (рішення Колегії РДА №15 від 16.08.2013року).

На виконання Указу Президента України від 21.10.2011 року №1001 «Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» та постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 року №1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» розпорядженням Городоцької райдержадміністрації від 11.03.2013 року №133 затверджено «План заходів з питань запобігання і протидії корупції в районі на 2013 рік». На виконання вказаного плану заходів райдержадміністрацією розроблена відповідна програма, яка подана до районної ради і буде розглянута на черговій сесії.

На засіданні колегії райдержадміністрації було заслухано питання «Про виконання заходів, спрямованих на запобігання і протидію корупції в районі»(Рішення колегії №3 від 28.02.2013 року)

            З метою організації і забезпечення ефективної роботи у сфері запобігання і виявлення корупції  розпорядженням райдержадміністрації від 11.02.2013 року №67 створено «гарячу телефонну лінію «стоп корупції».

Крім цього, райдержадміністрацією постійно проводяться засідання Городоцької районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення. Так, на останньому засіданні МКМР з правової освіти населення, яке відбулось 12.12.2013 року було розглянуто питання: про реалізацію Закону України «Про безоплатну правову допомогу» щодо надання первинної та вторинної безоплатної  правової допомоги»; про роз’яснення норм чинного законодавства України через районні засоби масової інформації. Співпраця районних ЗМІ з органами  державної влади та місцевого самоврядування; виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»; Порядок звернення до Європейського суду з прав людини, тощо.