Оголошення про проведення відкритих торгів

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

1. Замовник:
1.1. Найменування. Мшанська сільська рада Городоцького району Львівської області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 04373011
1.3. Місцезнаходження. Україна, 81512, Львівська область, Городоцький район, с. Мшана.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35422043001484
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Голова комітету з конкрунсих торгів, член виконкому, Плисак Наталія Юліанівна, Україна, 81512, Львівська область, Городоцький район, с. Мшана.
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Мшанська сільська рада Городоцького району Львівської області, код за ЄДРПОУ. 04373011


2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі. Кошти місцевих бюджетів
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення). 10 572 178, 60 грн. (десять мільйонів п’ятсот сімдесят дві тисячі сто сімдесят вісім гривень, шістдесят копійок)
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).

5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі. Будівництво Народного дому «Просвіта» в с. Мшана, Городоцького району.
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 81512, Львівська область, Городоцький район, с. Мшана, вул. Довженка.
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 2015 р., або до повного виконання робіт

6. Місце отримання документації конкурсних торгів. За адресою замовника, каб. голови сільської ради.

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати):
7.1. Розмір: 100 000, 00 грн. (сто тисяч гривень, 00 копійок)
7.2. Вид:банківська гарантія
7.3. Умови надання:забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається відповідно до п. 3 ст. 24 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» (не менше 90 кал. Днів).

8. Подання пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце. За адресою замовника, каб. голови сільської ради, (особисто або поштою)
8.2. Строк. 23.01.2014 р. до 10 год. 00 хв.
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
9.1. Місце. за адресою замовника, каб. голови сільської ради
9.2. Дата. 23.01.2014 р.
9.3. Час. 12 год. 00 хв.
10. Додаткова інформація.

 Голова комітетеу з конкурсних торгів-
член виконкому Плисак Н.Ю