Реалізація у районі Програм Президента України: коментар першого заступника голови РДА В. Петрова

Незважаючи на повторну хвилю економічної кризи, яка гальмує зростання навіть серед багатьох країн Євросоюзу, наша держава зуміла протистояти тиску світової кризи та завдяки злагодженій дії усіх гілок влади як у загальнодержавному масштабі так і на місцях, зберегти економічну стабільність. Яскравим прикладом є економічне зростання нашого району у 2013 році, яке забезпечується передусім галузями реального сектора економіки. Позитивна макроекономічна динаміка більшою мірою обумовлена вищими темпами нарощення виробництва у промисловості, яке у січні-липні 2013 року становило 161,5% порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Стійку динаміку зростання у звітному періоді демонструє сільське господарство нашого району. Обсяги сільськогосподарського виробництва зросли на 5,0%. Позитивна динаміка дозволила сільському господарству набути значення одного з важливих рушіїв економічного зростання. Сприятливі погодні умови забезпечили збыльшення врожайності та обсягів виробництва всіх зібраних сільськогосподарських культур.

Поступово зростає зайнятість населення, зменшуються обсяги вивільнення працівників, скорочуються обсяги вимушеної неповної зайнятості; знижується рівень безробіття. Рівень середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника у липні становив 2386 грн, що на 3,1% більше, ніж у відповідному періоді 2012 року. За звітний період створено 431 додаткове робоче місце.

У 2013р. інвестиційні процеси активізувались і випереджають загальноекономічну динаміку. В економіку району з початку інвестиційного періоду залучено 25,2 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, або 364,6 дол.США на одного жителя району. За січень – червень 2013 року надійшло 13,3 млн дол.США, що в порівнянні з початком року в 2,1 рази більше.

Зростання виробництва в економіці відбувається значною мірою завдяки експортоорієнтованим підприємствам району, для яких чинник зовнішнього попиту є одним з провідних. Головну роль у цих процесах займає стрімкий розвиток логістики у нашому регіоні, який є можливим зважаючи на успішне функціонування логістичної компанії „Захід-Ресурс”.

Виходячи із усього вищесказаного роблю висновок, що ми рухаємось у правильному напрямку. Реалізовуючи заходи Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України Віктора Януковича № 128/2013 від 12 березня 2013 року, наша держава прямує шляхом проведення ефективних реформ для забезпечення сталого економічного розвитку, підвищення стандартів життя, поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій.

Вважаю, що підписання Угоди про Асоціацію з ЄС є беззаперечним стимулом для модернізації як вітчизняної економіки так і суспільства вцілому. Президент України Віктор Янукович чітко визначив Європейські прагнення нашої країни та підкреслив стратегічну важливість для України такого партнера як лідер Митного союзу – Російська Федерація. Економіка нашої країни тісно пов’язана як з ЄС так і з представниками Митного Союзу, тому ми повинні забезпечити реалізацію національної економічної політики в обидвох напрямках. Результатом має стати поступальний розвиток і модернізація усіх сфер економіки, збільшення конкурентоздатності вітчизняної продукції як на зовнішніх так і на внутрішньому ринках. Вітчизняний виробник отримає стимул до розвитку, а споживач – широкий вибір якісної продукції.

На сучасному етапі економіка жодної з країн не може розвиватись автономно, чи замкнено по відношенню до окремих країн. Прагматичні засади зовнішньої політики нашої держави дозволяють розвиватися не лише міжнародній торгівлі, а й металургії та машинобудуванню; інтеграція з Європейським Союзом дасть поштовх до збільшення припливу іноземних інвестицій у вітчизняну економіку, розвиток передових технологій, збільшення обсягу інноваційної продукції. Синергічний ефект для економіки дозволить забезпечити сталий та поступальний її розвиток у всіх сферах. У такій співпраці потрібно відкинути фактори політичного тиску та керуватись виключно потужним економічним інтересом, який є присутнім у всіх сторін співпраці.