Планування

 

УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

31 березня 2015 року      Городок                             № 140

 

 Щодо планування діяльності з підготовки

регуляторних актів і відстеження їх

результативності на 2015 рік

 

         Відповідно до статей 7,10 та 26 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади та планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів і відстеження їх результативності:

  1. Затвердити План підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2015 рік згідно з додатком 1.
  2. Затвердити План здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2015 рік згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                  підпис                                            В.Ременяк

 

 Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від_31.03.15. 2015 № 140_

ПЛАН

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Городоцької райдержадміністрації на 2015 рік

Вид проекту регуляторного акту

Назва

Обґрунтування необхідності прийняття

Строк підготовки

Підрозділ, відповідальний за розробку

1

Розпорядження голови райдержадміністрації

«Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Городоцькій районній державній адміністрації у новій редакції»

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

 ІІ квартал  2015 року

Центр надання адміністративних послуг

 

Керівник апарату райдержадміністрації                    підпис                                       Б. Степаняк

 

 Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 31.03.15_ № 140

                                                                                                                                                                                          

ПЛАН

Здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Городоцької райдержадміністрації на 2015 рік

Дата

Назва розпорядження

Вид відстеження

Відповідальний за проведення відстеження

Термін виконання заходів

Вид даних, які використовуються для відстеження

491

10.11.14

«Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Городоцькій районній державній адміністрації у новій редакції»

періодичне

Відділ економічного розвитку і торгівлі

ІI квартал 2015 року

Показники діяльності згідно аналізу

 

 

«Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Городоцькій районній державній адміністрації у новій редакції»

періодичне

Відділ економічного розвитку і торгівлі

ІV квартал 2015 року

Показники діяльності згідно аналізу

 

 Керівник апарату райдержадміністрації                   підпис                                         Б. Степаняк

 

                                                                                        

 

УКРАЇНА                     

 ГОРОДОЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

                                          

Від  29 .07. 2014                                                                                                                                       №  305

м. Городок

 

 

Про внесення часткових змін в додаток 1 до

розпорядження голови райдержадміністрації

№ 626 від 13.12.13 «Про планування діяльності

з підготовки регуляторних актів і відстеження

їх результативності на 2014 рік»

 

         Відповідно до статей 7, 10 та 26 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади та планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів і відстеження їх результативності, у зв’язку із змінами у діяльності центру надання адміністративних послуг при Городоцькій районній державній адміністрації.

1. Внести часткові зміни в додаток 1 до розпорядження голови райдержадміністрації № 626 від 13.12.13 «Про планування діяльності з підготовки регуляторних актів і відстеження їх результативності на 2014 рік» та затвердити План підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2014 рік у новій редакції згідно з додатком 1.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Л.Дичка.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                    А.Хамик

 

                                                           

      Додаток

                                                                                                                                                                                      до розпорядження голови  

                                                                                                                                                                                райдержадміністрації

                                                                                                                                                                                від ­­__.__. 2014 № ___

ПЛАН

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Городоцької райдержадміністрації на 2014 рік

Вид проекту регуляторного акту

Назва

Обґрунтування необхідності прийняття

Строк підготовки

Підрозділ, відповідальний за розробку

1

Розпорядження голови райдержадміністрації

«Про надання платних послуг архівного відділу Городоцької районної державної адміністрації»

Упорядкування платних послуг, а саме:

- якісне надання послуг у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах та виконання робіт у сфері забезпечення збереженості архівних документів, їх науково-технічного опрацювання на підприємствах, в установах і організаціях;

- залучення позабюджетних коштів та ефективне їх використання

ІV квартал 2014 року

Архівний відділ райдержадміністрації

2

Розпорядження голови райдержадміністрації

«Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Городоцькій районній державній адміністрації у новій редакції»

 Розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523-р «Про деякі питання надання адміністративних послуг органами виконавчої влади»

 ІІІ квартал  2014 року

Центр надання адміністративних послуг

Перший заступник голови райдержадміністрації                                                                       Л.Дичко

 

 

УКРАЇНА                     

 ГОРОДОЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

                                          Від « 13 » грудня 2013р.                                № 626  

                                                                       м.Городок

 

 Щодо планування діяльності з підготовки

регуляторних актів і відстеження їх

результативності на 2014 рік

          Відповідно до статей 7,10 та 26 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади та планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів і відстеження їх результативності:

  1. Затвердити План підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2014 рік згідно з додатком 1.
  2. Затвердити План здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2014 рік згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації В.Петрова.

 

 Голова районної державної адміністрації                                                                    О. Дунас

 

 

                                                                                                                                                                      Додаток 1 до розпорядження голови райдержадміністрації

                                                                                                                                                                                від 13.12.2013 № 626

                                                                                                                                                                                          

ПЛАН

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Городоцької райдержадміністрації на 2014 рік

Вид проекту регуляторного акту

Назва

Обґрунтування необхідності прийняття

Строк підготовки

Підрозділ, відповідальний за розробку

1

Розпорядження голови райдержадміністрації

«Про надання платних послуг архівного відділу Городоцької районної державної адміністрації»

Упорядкування платних послуг, а саме:

- якісне надання послуг у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах та виконання робіт у сфері забезпечення збереженості архівних документів, їх науково-технічного опрацювання на підприємствах, в установах і організаціях;

- залучення позабюджетних коштів та ефективне їх використання.

ІV квартал 2014 року

Архівний відділ райдержадміністрації

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                       Б. Степаняк 

  

                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до розпорядження голови райдержадміністрації

                                                                                                                                                                                від 13.12.2013 № 626

                                                    

ПЛАН

Здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Городоцької райдержадміністрації на 2014 рік

Дата

Назва розпорядження

Вид відстеження

Відповідальний за проведення відстеження

Термін виконання заходів

Вид даних, які використовуються для відстеження

591

28.11.13

«Про затвердження положення про Центр надання адміністративних послуг при Городоцькій районній державній адміністрації»

періодичне

Відділ економічного розвитку і торгівлі

ІV квартал 2014 року

Показники діяльності згідно аналізу

592

28.11.13

«Про затвердження переліку послуг, які надаються через ЦНАП при Городоцькій районній державній адміністрації»

періодичне

Відділ економічного розвитку і торгівлі

ІV квартал 2014 року

Показники діяльності згідно аналізу

593

28.11.13

«Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг при Городоцькій районній державній адміністрації»

періодичне

Відділ економічного розвитку і торгівлі

ІV квартал 2014 року

Показники діяльності згідно аналізу

-

-

«Про надання платних послуг архівного відділу Городоцької районної державної адміністрації»

базове

Відділ економічного розвитку і торгівлі

ІV квартал 2014 року

Планові показники ефективності

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                       Б. Степаняк

Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації

від 04.11. 2013 № 545

ПЛАН

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Городоцької райдержадміністрації на 2013 рік

Вид проекту регуляторного акту

Назва

Обґрунтування необхідності прийняття

Строк підготовки

Підрозділ, відповідальний за розробку

1

Розпорядження

Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Городоцькій районній державній адміністрації

Затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Городоцькій районній державній адміністрації

ІІ півріччя 2013 року

Відділ економічного розвитку і торгівлі та юридичний сектор райдержадміністрації

 

2

Розпорядження

Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг при Городоцькій районній державній адміністрації

Затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Городоцькій районної державній адміністрації

ІІ півріччя 2013 року

Відділ економічного розвитку і торгівлі та юридичний сектор райдержадміністрації

3

Розпорядження

Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Городоцькій районній

державній адміністрації

Затвердження переліку адміністративних послуг які надаватимуться через Центр надання адміністративних послуг при Городоцькій районній

державній адміністрації

ІІ півріччя 2013 року

Відділ економічного розвитку і торгівлі та юридичний сектор райдержадміністраці

   

Керівник апарату райдержадміністрації                                        підпис                                      Б.Степаняк