Оголошено конкурс з визначення програм (проектів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства Городоччини

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами) та з метою реалізації районної з  районної  Програми «Молодь Городоччини»  на 2018-2020 роки.

Городоцька районна державна адміністрація оголошує конкурс з визначення проектів (заходів, програм), розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2020 році з районної Програми  «Молодь Городоччини»  на 2018-2020 роки

 

Проекти, що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію таких цілей та пріоритетних завдань:

- національно-патріотичне виховання дітей та молоді;

- поширення серед дітей та молоді здорового та безпечного способу життя;

- створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді);

- утвердження громадянської свідомості й активної громадянської позиції дітей та молоді, в тому числі для молоді з числа внутрішньо переміщених осіб;

- забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва;
         - розвиток неформальної освіти.

    У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

-       проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, конференцій, панельних дискусій, конгресів, симпозіумів, фестивалів, виставок;

-       організація та проведення інформаційних кампаній, розробка та друк методичних матеріалів спрямованих на популяризацію соціального підприємництва;

-          проведення культурно-просвітницьких заходів, театралізованих дійств спрямованих на популяризацію державних та загальнолюдських цінностей, усвідомлення громадянського обов’язку.

         Проекти можуть включати, але не обмежуватися наведеним переліком видів діяльності.

    У межах конкурсу не можуть бути підтримані проекти, які:

- спрямовані на отримання прибутку;

- спрямовані на підтримку політичних партій.

 

Конкурсна пропозиція складається державною мовою та має містити:

1) заяву про участь у конкурсі за формою встановленого зразка, за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);

2) копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені печаткою (у разі наявності);

3) копію документа, виданого територіальним органом ДФС про внесення інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту, за формою встановленого зразка;

5) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) проекту;

6) інформацію про діяльність громадської організації, зокрема досвід виконання (реалізації) проектів, протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення, інформація щодо наявності бюджетних правопорушень протягом останніх  двох років.

Рівень виконання проекту повинен бути не нижче районного.

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.

Загальний обсяг фінансування Конкурсу становить 50,0 тис. грн.

Максимально можливий розмір фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів становить 85% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту та не може перевищувати 42,5  тис. грн.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

До участі у конкурсі не допускаються: всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, всеукраїнські громадські організації інвалідів і ветеранів та їх спілки, підприємства та організації невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємства та об’єднання зазначених товариств, що спрямовують бюджетні кошти на утримання власних соціально-культурних підрозділів, національні творчі спілки та їх регіональні осередки.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції приймаються з 7 вересня до  7 жовтня 2020 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 09-00 до 18-00 год. за адресою: м. Городок, вул. Б.Хмельницького, 2, к. 209.

Контактна особа – Міляновська Ірина, головний спеціаліст відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації, :                                                       

e-mail: gorodokrda@gmail.com.

Конкурс проводиться до 12 жовтня 2020 року.

У разі визнання проекту переможцем Конкурсу, організатор визначає обсяги бюджетних коштів для виконання кожного проекту з дотриманням принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання.

 

 

 

ЗАЯВА 

про участь у конкурсі з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з районної Програми «Молодь Городоччини»  на 2018-2020 роки

 

Найменування громадської організації, творчої спілки

 

Назва проекту

 

Прізвище, ім’я та посада керівника проекту поштова адреса, телефон, факс, e-mail

 

Пріоритетне завдання, на розв’язання якого спрямовано програму

 

Загальна сума кошторису витрат на здійснення проекту (словами)

 

Термін реалізації програми проекту

 

Прізвище та ім’я керівника організації, творчої спілки, поштова адреса, телефон, факс, e-mail

 

До заяви додаються:

виписка з ЄДРПОУ, копія статуту (положення) громадської організації, творчої спілки, завірена в установленому законодавством порядку;

копія рішення органу державної податкової служби про включення громадської організації, творчої спілки до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

опис та кошторис витрат, необхідних для виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу);

листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок, залучених до виконання (реалізації) проекту;

інформація про діяльність громадської організації, творчої спілки, зокрема про досвід виконання (реалізації) проектів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, творчої спілки, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Керівник або

уповноважена особа

громадської організації,

творчої спілки                                          ____________                   ________________

                                                             (підпис)                           (ініціали, прізвище)

 

М.П

_____  _____________ 2020 р.

 

 

Опис проекту та кошторис витрат для його реалізації

Дата реєстрації заяви*

 

Реєстраційний номер*

 

* - заповнює відповідальний спеціаліст відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності

Назва проекту (програми, заходу)

 

Назва організації, що подає проектну пропозицію

 

Пріоритетне завдання, на реалізацію яких спрямовується проект

 

Мета проекту

 

Цільова аудиторія яку буде охоплено проектом

 

Перелік установ, організацій що беруть участь у реалізації проекту

 

Юридична адреса організації

 

Поштова/фактична адреса організації

 

Телефон, факс, електронна пошта організації, веб-сайт, сторінка в соцмережах

 

ПІБ керівника організації

 

Тел.:

 

Факс:

 

E-mail:

 

Загальний  бюджет  проекту  (у гривнях)

 

Очікуване фінансування від організатора конкурсу (у гривнях)

 

Залучене фінансування /власний внесок

 

Термін реалізації проекту (конкретні дати )

 

Адміністративно-територі­альний рівень реалізації проекту (місце)

 

* Відповідно до цілей та пріоритетних завдань, визначених у конкурсній документації

Анотація (до 0,5 сторінки друкованого тексту):

  1. План виконання проекту

Етап реалізації

Опис проекту та діяльності

Строк виконання

Результати

реалізації

етапу

Відповідальна особа

 

 

 

 

.

2. Актуальність проекту, що саме та яким чином передбачається зробити під час реалізації проекту

3. Очікувані результати та результативні показники виконання проекту.

4. Шляхи інформування громадськості про хід виконання проекту із зазначенням способів та конкретних джерел оприлюднення інформації.

5. Перспективи продовження проекту після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів та інші можливі джерела фінансування.

6.  Кошторис проекту (програми, заходу) (до 2 сторінок друкованого тексту)*

            У цьому розділі наведіть детальний розрахунок витрат та джерела фінансування

Назва статті витрат

на реалізацію

програми (проекту)

Розрахунок

витрат

Сума коштів,

очікувана від

організатора

конкурсу

(грн)

Сума

залучених коштів з

інших джерел

фінансування

(грн)

Власний

внесок організації

(грн)

Загальна сума

(грн)

Вкажіть перелік статей, які можуть бути підтримані

Наприклад**:

•   Канцелярські 

витрати

Вкажіть розрахунок витрат у форматі: кількість одиниць, осіб, послуг, ін. на вартість в грн.

х одн. *х грн.

 

 

 

 

•  Поліграфічні   витрати

 

 

 

 

 

Витрати на проїзд, проживання, харчування учасників заходу

 

 

 

 

 

Оренда місць проведення заходу

 

 

 

 

 

Транспортні послуги

 

 

 

 

 

Оренда обладнання, оргтехніки

 

 

 

 

 

Прокат костюмів, одягу

 

 

 

 

 

Витрати на обслуговування

та експлуатацію обладнання

 

 

 

 

 

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

Інші витрати

-

-

-

-

-

Всього витрат

-

 

-

 

 

* До бюджету, в разі необхідності, можливо додати «Пояснення до Бюджету», які не перевищують 1 сторінки друкованого тексту.

** Перелік витрат в прикладі не є вичерпним та може включати інші статті витрат, необхідні для виконання програми (проекту) за винятком тих, що визначені в оголошенні про конкурс як ті, що не можуть бути підтримані.

Керівник або

уповноважена особа

громадської організації,

творчої спілки                                          ____________                 ________________

                                                                       (підпис)                          (ініціали, прізвище)

 

 

                        __________________________________________________-