ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану села Заверешиця Повітненської сільської ради Городоцького району Львівської області

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Генерального плану села Заверешиця

Повітненської сільської ради Городоцького району Львівської області

 1. 1.      Замовник СЕО

Повітненська сільська рада Городоцького району Львівської області (81511, Львівська обл., Городоцький р-н, с. Заверешиця, вул. Січових Стрільців, буд. 7). 

 1. 2.                      Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план – містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Генеральний план села Заверешиця розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, встановлення меж населеного пункту, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.

Генеральний план села передбачає:

 • визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;
 • врахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;
 • обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій;
 • визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;
 • формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;
 • оцінку загального стану населеного пункту, основних факторів його формування, визначення містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;
 • визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;
 • визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації та терміну дії генерального плану, переліку раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність і тих, до яких необхідно внести відповідні зміни.

Генеральний план розроблено на підставі рішення Повітненської сільської ради №439 від 14.02.2018р «Про розроблення генерального плану забудови с. Заверешиця».

При розробці генерального плану враховано:

 • Проект районного планування Городоцького району Львівської обл., розроблений ДП «Львівський Промбудпроект» в 2014 р.;
 • Матеріали анкетного і натурного обстежень;
 • Проекти забудови окремих кварталів, будівель і споруд, виконані різними проектними організаціями;
 • Матеріали топозйомки села масштабу 1:5000, виконані ТзОВ «Інститут геоінформаційних систем» в 2018 р;
 • Схему планування території Львівської області.

Проект генерального плану  відповідає оперативним цілям: 4.1. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря програми 4 «Чисте довкілля» Плану заходів з реалізації у 2021 - 2023 роках Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років, оскільки передбачає виконання ряду заходів для зменшення та усунення негативного впливу на довкілля та здоров’я населення.

Генеральний план розроблений у відповідності до норм ДБН Б.2.2-12:2019, «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15-2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про генеральну схему планування території України», «Земельного Кодексу України».

3) Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Проектом генерального плану пропонується:

 • чітка планувальна структура та функціональне зонування населеного пункту, яке забезпечить додержання державних будівельних норм та забезпечить сталий розвиток населеного пункту
 • розширити межі населеного пункту;
 • виділити землі під житлову забудову;
 • розбудова об’єктів соціальної інфраструктури, майданчики для відпочинку, спортивні майданчики;
 • змінити цільове призначення виробничої території в центральній частині села на територію громадського призначення;
 • облаштувати мережу господарсько-побутової каналізації та споруди для очищення стоків;
 • облаштувати закриту мережу дощової каналізації з очищенням поверхневих стоків на очисних спорудах;
 • організувати планово-подвірну та поквартальну систему очистки з вивозом сміття по угоді на полігон твердих побутових відходів з спеціалізованою організацією;
 • закрити діюче кладовище та відвести ділянки для нового.

До об’єктів, що можуть спричинити негативний вплив на довкілля в проектованих межах с. Заверещиця буде належати існуючий аеродром «Цунів», територію якого планується включити в межі населеного пункту, а також проектоване кладовище.

Наявність видів діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, на території села буде визначатись під час розроблення ДПТ в межах функціонального призначення визначеного Генеральним планом.

 

4) Ймовірні наслідки

Село Заверешиця – належить до Повітненської сільської ради, розташоване в північній частині Городоцького району Львівської області.

Село розташоване вздовж річки Верещиця:

 • · на відстані 9 км на північ від районного центру м. Городок, з яким з’єднується автодорогою територіального значення Т 1425;
 • · на півночі село Заверешиця відділена річкою Верешицею від с. Зушиці;
 • · на сході практично зливається з с. Повітно;
 • · на західній окраїні села розташоване дачне містечко.

На території села знаходяться дві залізничні зупинки на лінії Львів-Мостиська-2: «Цунів» та «Затока».

Площа населеного пункту становить 192,4 га. Територія села за функціональним призначенням поділяється на сельбищну та сільськогосподарську зони. Пропозиції щодо територіального розвитку населеного пункту Заверешиця передбачають розширення меж села.

Проектована площа, згідно техніко-економічних показників проекту генерального плану, – 1145,6 га – збільшиться за рахунок приєднання до території с. Заверешиця територій транспортної інфраструктури, земель сільськогосподарського та рекреаційного призначення (діючого аеродрому «Цунів», що розташований на південь від села та призначений для базування та виконання польотів цивільної авіації загального призначення та є центром здійснення парашутних стрибків).

Станом на 01.01.2019р. в с. Заверешиця проживало 1388 осіб.

Житлова забудова села Заверешиця сформувалася вздовж житлових доріг села. Більшість будинків в селі – капітальні, одноповерхові з присадибними ділянками. 

Житлові території обмежені пайованими землями. Село газифіковане, електрифіковане та забезпечене централізованим водопостачанням з підземних джерел. Централізована система господарсько-побутової каналізації та відведення поверхневих стоків у селі відсутні.

В селі розташована народний дім, школа, амбулаторія сімейної медицини, бібліотека, заклад торгівлі.

Проїзну частину з твердим покриттям мають практично всі вулиці села, окрім міжквартальних проїздів.

Виробнича територія в центральній частині населеного пункту не використовується, також СЗЗ не благоустроєна, слабо озеленена і впливає на житлово-садибну забудову

Система зелених насаджень загального користування не сформована.

На даний момент наявною містобудівною документацією на село Заверешиця не забезпечено. Відповідно розвиток населеного пункту здійснювався без генерального плану. 

Як наслідок с. Заверешиця має такі основні проблеми використання територій:

 • низький розвиток територій зелених насаджень загального користування;
 • обмежені земельні ресурси для житлового будівництва, громадських установ, виробничих об’єктів.

До факторів, що визначають обмеження для розвитку села також можна віднести:

 • санітарно-захисні зони від залізничної колії, аеродрому, кладовища;
 • прибережно-захисні смуги та водоохоронні зони;
 • охоронні зони від ліній електропередач та газопроводів;
 • нормативні розриви до магістральних інженерних мереж;
 • території можливого підтоплення;
 • відсутність системи централізованого водовідведення господарсько-побутових та дощових  стічних вод;
 • невисоку динаміку природного приросту населення;
 • недостатньо розвинуту власну соціальну інфраструктуру.

До проекту ДДП мають відношення такі основні екологічні проблеми:

 • · забруднення повітря залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом;
 • · відсутність централізованого водовідведення;
 • · забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод;
 • · нераціональне поводження з відходами;
 • · відсутність очисних споруд;
 • · відсутність зелених насаджень загального користування та територій рекреаційного призначення.

В процесі проведення стратегічної екологічної оцінки буде проведено аналіз ймовірних наслідків для довкілля від реалізації функціонально-просторових рішень генерального плану, зокрема:

Компоненти довкілля

Джерела впливу

Ймовірні наслідки

Атмосферне повітря

залізничний, авіаційний та автомобільний транспорт

забруднення приземного повітряного простору продуктами згоряння палива;

шумовий (акустичний) та вібраційний вплив

Водні ресурси

відсутність централізованого  водовідведення, дощової каналізації, очисних споруд;

наявність кладовищ

забруднення поверхневих та підземних вод:

побутовими та дощовими стоками;

 паливо-мастильними матеріалами;

 біосировиною

Ґрунти

відсутність централізованого водовідведення;

залізничний транспорт;

кладовища

забруднення ґрунту:

 побутовими та дощовими стоками;

 паливо-мастильними матеріалами;

 біосировиною і пластиком

Ландшафт, біорізноманіття

недостатня кількість зелених насаджень загального користування

 

Поводження з відходами

відсутність роздільного збору ТПВ;

часткова утилізація ТПВ на присадибних ділянках

накопичення ТПВ на полігонах;

забруднення присадибних ділянок

Здоров’я населення

недостатня кількість територій рекреаційного призначення;

розташування житлових будинків в санітарно-захисній зоні залізниці з підвищеним рівнем шумового та вібраційного впливу

підвищений рівень шумового (акустичного) та вібраційного впливу

 

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 • забруднення атмосферного повітря залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом та шумовий і вібраційний вплив та територію;
 • забруднення ґрунту та водних ресурсів неочищеними господарсько-побутовими та дощовими стоками та функціонуванням кладовищ;
 • збільшення кількості відходів.

При дотриманні вимог нормативно-правових документів, проведенні заходів щодо зменшення негативних наслідків та проведення моніторингу стану довкілля – негативний вплив на здоров’я населення не передбачається. Обов’язковим є дотримання меж санітарно-захисної зони від об’єктів.

б) для територій з природоохоронним статусом:

на території ДДП об’єкти з природоохоронним статусом відсутні, зокрема дана територія не потрапляє в Смарагдову мережу України, вплив на них не передбачається;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Альтернатива «Нульовий сценарій». Відмова від реалізації проектних рішень.

Наслідки від реалізації: ускладнення подальшого сталого розвитку населеного пункту; унеможливлення залучення інвестицій; погіршення екологічної ситуації в населеному пункті; неефективне використання соціально-економічних, природних та земельних ресурсів.

Технічні альтернативи розглядаються для існуючої садибної забудови, централізоване каналізування якої неможливе, через відсутність місця для розташування споруд системи централізованої господарсько-побутової каналізації, передбачається встановлення локальних очисних споруд на кожній ділянці.

Технічна альтернатива 1. Відведення господарсько-побутових стічних вод запроектованою закритою господарсько-побутовою каналізацією у централізовану каналізаційну мережу.

Наслідки від реалізації. Підвищення благоустрою території ДДП; покращення санітарно-гігієнічних умов; запобігання погіршенню якості підземних вод шляхом підключення до централізованої каналізаційної мережі.

Можливі негативні наслідки: можливе локальне погіршення стану довкілля на території прилеглій до очисних споруд у разі виникнення аварій.

Технічна альтернатива 2. Встановлення локальних очисних споруд на кожній ділянці, які складаються з септиків, або установок глибокого біологічного очищення типу «BіClere», «Mіroclar», «BIOTAL» та фільтруючих колодязів.

Наслідки від реалізації. Підвищення благоустрою території ДДП; покращення санітарно-гігієнічних умов; запобігання погіршенню якості підземних вод.

Можливі негативні наслідки: затрати на очисні установки.

 

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Перевірка ДДП на відповідність діючим нормативно-правовим документам.

Проведення стратегічної екологічної оцінки передбачає використання таких аналітичних методів як:

– цільовий аналіз, що включає формування блоку цілей охорони довкілля, в тому числі здоров’я населення, і відповідних їм цільових показників і подальший аналіз всіх елементів проекту ДДП на відповідність цим цілям;

– аналіз тенденцій, як один з найбільш важливих аспектів стратегічної ̈оцінки, дає можливість інтерпретації змін екологічного навантаження, а також змін стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, з плином часу. Аналіз тенденцій сприяє виявленню та представленню найважливіших зв’язків між впливами на довкілля та відповідними змінами стану довкілля, які можуть проявлятися з певною затримкою. Крім того, аналіз тенденцій може використовуватися для прогнозу майбутніх впливів на довкілля.

Під час стратегічної екологічної оцінки документу державного планування необхідно дослідити:

– стан компонентів довкілля;

– можливу реакцію навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив, внаслідок реалізації генерального плану території.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

– доповіді про стан довкілля;

– статистичну інформацію;

– дані моніторингу стану довкілля.

Враховуючи обмежені фінансові можливості бюджету Повітненської сільської ради, до складу якої належить с. Заверешиця, проведення додаткових досліджень не передбачається.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

В процесі проведення СЕО будуть виявлені головні екологічні проблеми, визначені ймовірні наслідки від реалізації планових рішень генерального плану та сформовані цілі охорони довкілля.

Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів передбачається розглянути наступні заходи.

 

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом ДДП

Заходи, які передбачається розглянути

Атмосферне повітря

залізничний, авіаційний та автомобільний транспорт

функціональний розподіл території;

раціональне планування вулично-дорожньої мережі;

озеленення території;

заходи для зменшення шумового(акустичного) впливу.

Водні ресурси

відсутність централізованого  водовідведення, дощової каналізації, очисних споруд; наявність кладовищ

охопити централізованою системою побутової каналізації всю забудову села;

побудувати насосні станції каналізації для перекачки стоків на очисні споруди;

охопити системою закритої дощової каналізації території села не охоплені загально сплавною каналізацією;

на випуску колектора дощової каналізації організувати попередню очистку дощових вод;

впорядкування та винесення в натуру прибережних смуг та водоохоронних зон існуючих водних об’єктів.

Ґрунти

відсутність централізованого водовідведення;

залізничний транспорт;

кладовища

вдосконалення санітарної очистки села;

каналізування всієї забудови;

закриття кладовищ з метою зменшення СЗЗ до 100 м.

Ландшафт, біорізноманіття

недостатня кількість зелених насаджень загального користування

збільшення ландшафтно-рекреаційної зони та озеленених територій загального користування і водоохоронних зон

Поводження з відходами

відсутність роздільного збору ТПВ;

часткова утилізація ТПВ на присадибних ділянках

забезпечення роздільного збору відходів;

забезпечення вивезення ТПВ спеціалізованими організаціями

Здоров’я населення

недостатня кількість територій рекреаційного призначення;

розташування житлових будинків в санітарно-захисній зоні залізниці з підвищеним рівнем шумового та вібраційного впливу

збільшення рекреаційної зони;

заходи спрямовані на захист від шумового та вібраційного впливу;

 моніторинг стану здоров’я населення;

контроль якості питної води.

 

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ “Охорона навколишнього природного середовища”, який має відповідати вимогам ч.2 ст. 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

Пропонується наступна структура звіту СЕО, сформована з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами
1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану с. Заверешиця, Городоцького району, Львівської області подаються до:

Повітненської сільської ради Городоцького району, Львівської області (поштова адреса: 81511, Львівська обл., Городоцький р-н, с. Заверешиця, вул. Січових Стрільців, буд. 7, email: povitny@ukr.net).

Строк подання зауважень та пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, тобто до 15серпня 2020року.