ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту Генерального плану с. Дубаневичі Дубаневицької сільської ради Городоцького району Львівської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проекту Генерального плану с. Дубаневичі Дубаневицької сільської ради Городоцького району Львівської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Генеральний план с. Дубаневичі Дубаневицької сільської ради Городоцького району Львівської області.

У документі державного планування (далі – ДДП) міститься інформація згідно вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку розроблення містобудівної документації затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  № 290 від 16.11.2011.

У звіті про  стратегічну екологічну оцінку міститься інформаціязгідно ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Дубаневицька сільська рада Городоцького району Львівської області

Передбачувана процедура громадського обговорення:

а) згідно зі ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з 17.07.2020 р., та триватиме до _20.08.2020р включно.

б) громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проекту ДДП та звіту про  стратегічну екологічну оцінку;

в) ознайомитись із проектом ДДП та звітом про стратегічну екологічну оцінку можливо у Дубаневицькій сільській раді Городоцького району Львівської області за адресою: 81541, Львівська область, Городоцький район, с. Дубаневичі, email: dubanevichirada@ukr.net та на офіційному веб-сайті Городоцької РДА http://www.gorodok-vlada.gov.ua/   у розділі «Новини».

г) подати пропозиції та зауваження до проекту ДДП та звіту про стратегічну екологічну оцінку можна до Дубаневицької сільської ради Городоцького району Львівської області за адресою: 81541, Львівська область, Городоцький район, с. Дубаневичі, email: dubanevichirada@ukr.net, у строк до 20.08.2020 року включно. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

д) наявна екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування знаходиться за адресою: 81541, Львівська область, Городоцький район, с. Дубаневичі .

Проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування не передбачено.