Розпорядження голови РДА від 30 січня 2013 р. №46 "Про затвердження Положення про управління економічного розвитку та торгівлі Городоцької райдержадміністрації"

УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

 30 січня 2013 року                             Городок             №  46

 

Про затвердження Положення про

управління економічного розвитку і торгівлі

Городоцької районної державної адміністрації

 

Відповідно до Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2012 року № 1370 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації», а також враховуючи структурні зміни в райдержадміністрації згідно з розпорядженням голови Городоцької районної державної адміністрації від 31 жовтня 2012 року № 864 „Про впорядкування структури районної державної адміністрації” (із змінами і доповненнями):

 

  1. Затвердити Положення про управління економічного розвитку і торгівлі Городоцької районної державної адміністрації (додається).
  2. Розпорядження голови райдержадміністрації від 18 червня 2008 року за № 499 „Про затвердження положення про управління економіки Городоцької районної державної адміністрації” визнати таким, що втратило чинність з 1 січня 2013 року.
  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації С.Попка

 

Голова Городоцької районної

державної адміністрації                           підпис                                         О.Дунас


  ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

від «30 » 01. 2013 р.
№ 46

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління економічного розвитку і торгівлі

Городоцької районної державної адміністрації

 

  1. 1.  Управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації (надалі - управління) утворюється головою місцевої держадміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на управління завдань. Управління є підпорядковане голові районної державної адміністрації, та підконтрольне департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості обласної державної адміністрації та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.
  2. 2.  Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки та Мінрегіональногорозвитку будівництва і житлово-комунального господарства, Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами директора департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості обласної державної адміністрації, та керівника управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.
  3. 3.  Основними завданнями управління є забезпечення реалізації на території Городоцького району:

державної політики економічного і соціального розвитку;

державної цінової політики;

державної промислової політики;

державної регіональної політики;

державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

державної політики з питань розвитку підприємництва; державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

4. Управління, відповідно до визначених повноважень за сферами діяльності виконує такі завдання:

4.1. У сфері економіки та стратегічного розвитку:

4.1.1. Аналізує стан та тенденції економічного і соціального розвитку району, секторів та галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць, розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку та реформування економіки, ураховуючи принципи сталого розвитку;

4.1.2. Здійснює державне прогнозування економічного і соціального розвитку району та підготовку відповідних планів і програм, розробляє структуру прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, відповідно до сучасних методологічних підходів прогнозування та розроблення планів і програм економічного та соціального розвитку;

4.1.3. Готує разом із галузевими управліннями райдержадміністрації та іншими територіальними органами державної виконавчої влади пропозиції до проекту обласної програми економічного і соціального розвитку Львівської області на середньо- та короткостроковий періоди;

4.1.4. Готує пропозиції щодо переліку проблемних питань району, вирішення яких вимагає допомоги обласних та центральних органів влади;

4.1.5. Здійснює підготовку інформаційних матеріалів про хід виконання в районі указів та доручень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації з питань соціально-економічного розвитку району, регіональної політики та інші;

4.1.6. Готує матеріали для розгляду на засіданнях Колегії райдержадміністрації щодо підсумків роботи територіально - господарського комплексу району за звітний період та ходу виконання щорічної Програми соціально-економічного та культурного розвитку Городоцького району;

4.1.7. Готує матеріали для розгляду на сесіях районної ради щодо затвердження та ходу виконання щорічної Програми соціально-економічного та культурного розвитку;

4.1.8. Аналізує стан конкурентоспроможності економіки району, визначає напрями діяльності і розробляє заходи щодо її підвищення;

4.1.9. Розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо вдосконалення бюджетного та податкового законодавства;

4.1.10. Координує роботу, пов’язану з розробленням і виконанням галузевих і регіональних програм, готує висновки стосовно доцільності їх затвердження та дострокового припинення їх виконання, проводить моніторинг виконання зазначених програм;

4.1.11. Бере участь у:

- розробленні механізму забезпечення економічної безпеки держави, детінізації економіки та відповідних заходів;

- розробленні та здійсненні заходів з формування та реалізації державної політики стосовно доходів населення;

- розробленні пропозицій щодо розмірів соціальних гарантій, стандартів і нормативів;

- визначенні економічних засад державної політики та проведенні аналізу економічної ситуації у секторах соціально-гуманітарної сфери та оцінки впливу заходів державної політики у зазначеній сфері на економічний розвиток;

4.1.12. Формує та забезпечує реалізацію державної регіональної політики, подає в межах своїх повноважень пропозиції до проектів нормативно-правових актів з питань регіональної політики і місцевого самоврядування, пропозиції щодо розв’язання актуальних проблем у цій сфері;

4.1.13. Розробляє і здійснює в межах своїх повноважень заходи, спрямовані на розбудову інфраструктури району, розвиток міжрегіонального економічного співробітництва;

4.1.14. Сприяє комплексному соціально-економічному розвитку адміністративно-територіальних одиниць району;

4.1.15. Розробляє щорічні заходи щодо реалізації стратегії розвитку Городоцького району.

4.1.16. Здійснює відповідно до законодавства:

- проведення в установленому порядку моніторингу показників розвитку району;

4.1.17. Вирішує питання забезпечення комплексного розвитку малих міст району та готує керівництву облдержадміністації пропозиції з цих питань;

4.1.18. Здійснює моніторинг та аналізує надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету, впровадження місцевих податків та зборів, бере участь у підготовці пропозицій до внесення змін та доповнень до чинного податкового законодавства, а також підготовки проектів рішень районної ради з цих питань;

4.1.19. Оцінює грошові доходи і витрати населення;

4.1.20. Накопичує інформаційно-методичні матеріали, необхідні для планової роботи, поточного планування і перспективного прогнозування;

4.1.21. Бере участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики;

4.1.22. Готує пропозиції до проекту районного бюджету на черговий рік;

4.1.23. Аналізує стан заборгованості з виплати заробітної плати та інших соціальних виплат в районі, готує з даного питання необхідні інформації керівництву райдержадміністрації, подає інформацію до облдержадміністрації;

4.1.24. Здійснює прогнозні розрахунки фінансових результатів господарської діяльності району для визначення джерел дохідної частини районного бюджету;

4.1.25. Бере участь у підготовці пропозицій про соціальний захист населення, в розробленні довгострокових прогнозів чисельності населення, програм зайнятості та використання трудових ресурсів.

4.2. У сфері підприємництва, промислової політики та інновацій:

4.2.1. Забезпечує реалізацію державної політики щодо підтримки розвитку підприємництва;

4.2.2. Забезпечує реалізацію в області державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

4.2.3. Проводить моніторинг реалізації в районі державної політики щодо приватизації державного та комунального майна;

4.2.4. Забезпечує реалізацію в районі державної політики щодо підтримки та розвитку інфраструктури малого та середнього бізнесу;

4.2.5. Розробляє разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та з громадськими організаціями підприємців Регіональну програму розвитку малого та середнього підприємництва у Городоцькому районі, сприяє її впровадженню;

4.2.6. Аналізує стан і тенденції розвитку малого та середнього бізнесу району, бере участь у визначенні його пріоритетів;

4.2.7. Розробляє пропозиції, спрямовані на вдосконалення системи та механізму фінансово-кредитної підтримки підприємництва;

4.2.8. Готує пропозиції щодо ефективного використання бюджетних коштів для фінансування заходів з підтримки і розвитку підприємництва, аналізує використання цих коштів;

4.2.9. Вживає в межах своїх повноважень заходів до захисту прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності;

4.2.10. Надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності;

4.2.11. Проводить моніторинги:

- приватизації об’єктів державної та комунальної форм власності;

- у сфері розвитку підприємництва, реалізації єдиної державної регуляторної політики у сфері визначення економічної ефективності регуляторних актів, розвитку економічної конкуренції та готовить інформацію в установленому порядку;

4.2.12. Забезпечує реалізацію державної цінової політики;

4.2.13. Проводить моніторинг цін і тарифів на регіональному споживчому ринку товарів та послуг, готує інформаційні та аналітичні матеріали;

4.2.14. Надає методичну і практичну допомогу підприємствам і організаціям з питань ціноутворення;

4.2.15. Готує інформацію про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належить до сфери управління адміністрації, для подання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Фонду державного майна України;

4.2.16. Організовує роботу щодо ведення Єдиного реєстру обліку об’єктів державної власності, органом управління яких є райдержадміністрація;

4.2.17. Проводить збір та подання облдержадміністрації звіту за формою №1-торги (тендери) по розпорядниках бюджетних коштів району;

4.2.18. Здійснює заходи щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги на розвиток промисловості;

4.2.19. Проводить аналіз показників функціонування і розвитку промислових підприємств району;

4.2.20. Сприяє залученню внутрішніх і зовнішніх джерел інвестування інноваційної діяльності державних підприємств;

4.2.21. Бере участь у:

- у напрацюванні заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на підприємствах промисловості;

- підвищенні інноваційного потенціалу промислових підприємств району, визначенні найбільш актуальних пріоритетів інноваційного розвитку промислового комплексу;

4.3. У сфері торгівлі, послуг та розвитку споживчих ринків:

4.3.1. Взаємодіє з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері забезпечення державного регулювання оптової торгівлі, громадського харчування, готельного господарства та побутового обслуговування населення, виставкової діяльності;

4.3.2. Аналізує стан споживчого ринку товарів і послуг та готує пропозиції щодо підвищення ефективності роботи підприємств галузі;

4.3.3. Визначає потребу населення у споживчих товарах, послугах громадського харчування, побутових послугах з метою задоволення попиту споживачів;

4.3.4. Здійснює координацію діяльності суб’єктів господарювання у сфері торгівлі, громадського харчування, ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, ресторанного, побутового та готельного господарства, виставкової діяльності;

4.3.5. Сприяє розвиткові зовнішньоекономічної виробничої кооперації, надає суб’єктам підприємницької діяльності інформацію щодо організації, участі та проведенні міжнародних торгово-промислових виставок, ярмарків та презентацій;

4.3.6. Готує аналітичні матеріали щодо стану ринків окремих видів промислової і сільськогосподарської продукції та перспектив їх розвитку;

4.3.7. Надає зацікавленим суб’єктам підприємницької діяльності району, незалежно від форм власності, інформацію за даними торговельно-економічних відділів у складі дипломатичних представництв України за кордоном стосовно ділових пропозицій іноземних підприємств щодо співробітництва;

4.3.8. Аналізує розпорядчі документи органів місцевого самоврядування щодо діяльності підприємств торгівлі, громадського харчування, готельного господарства та побутового обслуговування, вносить пропозиції стосовно деяких аспектів регулювання на місцевому рівні;

4.3.9. Бере участь в організації проведення виставок, ярмарків, конкурсів професійної майстерності;

4.3.10. Вивчає механізм формування цін на товари, побутові послуги, вносить пропозиції щодо його удосконалення, здійснює моніторинг цін на основні продовольчі товари на підприємствах торгівлі та ринках;

4.3.11. Спільно з державними контролюючими органами здійснює контроль за дотриманням норм чинного законодавства підприємствами торгівлі, громадського харчування, готельного господарства та побутового обслуговування населення всіх форм власності;

4.3.12. Надає методичну, консультаційну і організаційну допомогу підприємствам торгівлі, громадського харчування, готельного господарства та побутового обслуговування населення всіх форм власності з питань, що належать до компетенції управління, та сприяє у впровадженні сучасних форм організації торгівлі;

4.3.13. Сприяє у межах компетенції забезпеченню державного захисту прав споживачів щодо якості та безпеки товарів, виробленої продукції і наданих послуг;

4.3.14. Готує пропозиції щодо нагородження працівників сфери торгівлі та послуг до їх професійних свят нагородами облдержадміністрації, дипломами Мінекономрозвитку, почесними грамотами голови облдержадміністрації та департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості;

4.3.15. Організовує спільно з іншими управліннями райдержадміністрації представництво району на обласних та загальнодержавних виставках, круглих столах, конференціях, громадських оглядах та конкурсах;

4.4. У сфері інвестиційної політики та природокористування:

4.4.1. Координує, в межах своїх повноважень, діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації у сфері інвестиційної політики, а також бере безпосередню участь у розробленні та реалізації інвестиційних проектів;

4.4.2. Вносить в установленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу району;

4.4.3. Здійснює підготовку проектів меморандумів, протоколів зустрічей і комюніке з питань інвестиційної політики та погоджує їх в установленому порядку;

4.4.4. Організовує в межах своїх повноважень роботу із залучення в район іноземних кредитів, грантів, міжнародної технічної допомоги;

4.4.5. Сприяє функціонуванню в межах району територій пріоритетного розвитку, на яких встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України (парки технологічного розвитку, зони безмитних банківських, страхових та інших послуг), аналізує соціально-економічні результати їх функціонування;

4.4.6. Проводить комплексний аналіз економіки району з питань капітального будівництва та енергоощадності, визначає пріоритети розвитку та готує пропозиції з цих питань;

4.4.7. Розробляє основні прогнозні показники щодо видатків капітального характеру, які спрямовуються на реалізацію пріоритетних соціальних заходів району;

4.4.8. Опрацьовує разом з місцевими радами перелік об’єктів, які пропонуються до включення у програму капітального будівництва об’єктів, спрямованих на соціально-економічний розвиток району;

4.4.9. Розробляє пропозиції щодо включення до переліку об’єктів, що фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток;

4.4.10. Надає пропозиції до проекту Програми капітального будівництва об`єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету;

4.4.12. Аналізує питання використання коштів бюджету розвитку районного бюджету, в разі необхідності вносить пропозиції щодо внесення змін у Перелік об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, що фінансуються за кошти бюджету розвитку районного бюджету;

4.4.13. Опрацьовує питання введення в дію пускових об’єктів району, подає керівництву райдержадміністрації пропозиції щодо можливих джерел їх фінансування;

4.4.14. Визначає можливі джерела фінансування капітального будівництва, а також впровадження механізмів акумулювання коштів бюджетів усіх рівнів на проведення будівництва особливо важливих об’єктів району;

4.4.15. Проводить інвентаризацію об’єктів незавершеного будівництва, на будівництво яких залучалися кошти державного, обласного та районного бюджетів, визначає можливості їх подальшого використання;

4.4.16. Визначає та сприяє реалізації першочергових, пріоритетних енергоощадних заходів;

4.4.17. Вживає заходів з розширення міжрегіональних та міжгалузевих зв’язків у сфері енергоощадності;

4.4.18. Розробляє пропозиції та механізми використання коштів, передбачених на реалізацію енергоощадних заходів у бюджетній сфері району;

4.4.19. Поширює кращий досвід впровадження енергоощадних заходів;

4.4.20. Сприяє залученню іноземних інвестицій на реалізацію енергоощадних заходів та проектів;

4.4.21. Надає методичну та консультативну допомогу органам місцевого самоврядування з питань формування та реалізації локальних програм енергоощадності пілотних проектів;

4.4.22. Проводить роботу з інформаційного забезпечення заходів з енергоощадності, у тому числі стосовно виконання державних, галузевих, регіональних, обласних програм енергоощадності;

4.4.23. Проводить підготовку пропозицій щодо фінансування заходів з екологічних проблем за рахунок коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища;

4.4.24. Здійснює аналіз фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

4.4.25. Проводить аналіз додержання санітарно-побутових правил, збирання, утилізації та захоронення промислових, побутових та інших відходів;

4.4.26. Готує пропозиції щодо розробки місцевих та обласної екологічних програм;

4.4.27. Бере участь у реалізації економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;

4.5. У сфері житлово-комунального господарства:

А) у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

1) забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері (стаття 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»);

2) розробляє і реалізує регіональні програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері (стаття 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», стаття 8 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», стаття 17 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців»);

3) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень (стаття 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»);

4) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них (стаття 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»);

5) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово- комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням (стаття 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»);

6) проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

7) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду (стаття 6 Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду»);

Б) у сфері теплопостачання та енергозбереження:

1) розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері (стаття 12 Закону України «Про теплопостачання»);

2) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

3) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період (розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 508 «Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2012/13 року»);

4) погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства (стаття 12 Закону України «Про теплопостачання»);

5) забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання (стаття 12 Закону України «Про теплопостачання»);

6) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією (стаття 12 Закону України «Про теплопостачання»);

7) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»);

8) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві на 2010-2014 роки, затвердженої наказом Мінжитлокомунгоспу від 10.11.2009 № 352, та відповідних регіональних програм;

9) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

В) у сфері питної води та питного водопостачання:

1) розробляє і реалізує районну програму у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері (стаття 12 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»);

2) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм (стаття 12 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання») (повноваження здійснюється з 06 грудня 2012 року згідно із Законом України від 16.10.2012 № 5459-VI);

3) здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

4) забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам (стаття 12 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»);

Г) у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

1) інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів (стаття 9 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»);

2) бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку» (стаття 9 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»);

3) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

4) забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів (стаття 39 Закону України «Про благоустрій населених пунктів») (повноваження здійснюється з 06 грудня 2012 року згідно із Законом України від 16.10.2012 № 5459-VI);

5) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів (стаття 20 Закону України «Про відходи»);

6) надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах району (стаття 20 Закону України «Про відходи», стаття 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»);

7) надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання (стаття 8 Закону України «Про поховання та похоронну справу»);

8) забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення на території району державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою (стаття 8 Закону України «Про поховання та похоронну справу»);

5. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

5.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.2.Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи і матеріали, а від районного відділу статистики - статистичні відомості, необхідні для виконання покладених на нього завдань (безкоштовно);

5.3.Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

7.Управління очолює керівник, якого, призначає на посаду і звільняє з посади голова районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови та директором департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості обласної державної адміністрації.

8.   Керівник управління:

8.1. здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

8.2. подає на затвердження голові місцевої держадміністрації положення про структурний підрозділ;

8.3 затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов'язки між ними;

8.4. планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;

8.5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

8.6. звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

8.7. може входити до складу колегії відповідної райдержадміністрації;

8.8. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

8.9. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8.10. представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

8.11. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін'юсту;

8.12. Бере участь у доборі кадрів;

8.13. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

8.14. подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8.15. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

8.16. забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

8.17. здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Накази керівника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або директором департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості облдержадміністрації.

10. Керівник управління може мати заступника, який призначаються на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації за поданням керівника управління.

 

 

Заступник голови районної

державної адміністрації                                 підпис              Степан Попко