Короткі підсумки діяльності малих підприємств у Городоцькому районі

 

Малі підприємства

У тому числі мікропідприємства

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Кількість підприємств, одиниць

303

342

354

243

285

296

у % до загальної кількості підприємств по району

93,5

94,5

94,9

75,0

78,7

79,4

Кількість підприємств на 10 тис. населення, одиниць

44

49

51

35

41

43

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), тис.грн.

608064,5

     689153,7   

1132763,8

150563,2

202441,7

240444,7

у % до загального обсягу реалізації по району

22,2

23,2

28,7

5,5

6,8

6,1

Кількість зайнятих працівників, осіб

2190

2035

1926

744

806

806

у % до загальної кількості зайнятих працівників по району

43,5

39,0

37,3

14,8

15,5

15,6

у тому числі найманих працівників, осіб

2130

1926

1808

723

752

688

у % до загальної кількості найманих працівників  по району

42,8

37,7

35,8

14,5

14,7

13,6

Витрати на персонал, тис.грн.

54382,3

52041,8

47756,0

16888,4

20249,4

17656,5

у % до загальних витрат на персонал по району

38,8

31,8

28,1

12,0

12,4

10,4

Фінансовий результат до оподаткування, тис.грн.

25709,3

–23374,6

1392,3

4317,4

–11979,1

–11276,0

Питома вага збиткових підприємств,

у % до загальної кількості підприємств

32,1

35,2

32,1

31,8

35,0

30,9

 

Примітка. Згідно із Господарським кодексом України малими підприємствами визнають юридичні особи-суб’єкти господарювання (будь-якої організаційно-правової форми та форми власності), у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України; мікропідприємствами вважаються підприємства, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро.

Дані наведено з урахуванням фермерських господарств, але без урахування діяльності банків та бюджетних установ.

Дані за 2013 рік уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності; дані за 2014 рік наведено без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності