Зразки документів ІГС до участі в установих зборах з обрання складу громадської ради при РДА

Приклад заяви інституту громадянського суспільства

для підтвердження участі в установчих зборах

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

№ ___ від ___________ 2015 р.

 

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при Городоцькій райдержадміністрації

 

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться _________________ 2015 року візьме уповноважений представник ____(повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації) , який є кандидатом на членство в громадській раді при Городоцькій райдержадміністрації.

повна назва ІГС)___ не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.

До заяви додаються:

  1. Рішення керівника ІГС (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.
  2. Копії документів про легалізацію ІГС.
  3. Інформація про результати діяльності ІГС протягом 2013-2014 років (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).
  4. Біографічна довідка делегованого представника ІГС (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).

 (повна назва ІГС)___ не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.

 

Підпис Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС

 

М.П. (за наявності)

 

 

 

Приклад виписки з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо) ІГС

 

Витяг з протоколу

засідання правління ______ районної громадської організації _____________

 

____ ____________ 2015року                                                                            №___

м. Городок

Присутні:

.

 

Порядок денний:

  1. Про участь представника організації в установчих зборах по обранню громадської ради при Городоцькій райдержадміністрації

 

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу громадської ради при Городоцькій райдержадміністрації ___________________.

2.Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні:                                             Термін:

 

 

Голова

Секретар

 

 

 

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

 

ПІП

Працює

 

 

Громадянство

 

 

Число, місяць і рік народження

 

 

Місце народження

 

 

Освіта

 

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

 

Володіння мовами

 

 

Нагороди, почесні звання

 

 

Досвід роботи у виборних органах

 

 

Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь

 

 

 

Д о д а т к о в а і н ф о р м а ц і я

Членство в ІГС

 

 

Особисті досягнення

 

Контактна інформація

 

 

Можливий напрямок роботи у громадській раді

 

 

Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

ІНФОРМАЦІЯ*

про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2013-2014 років

 

1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду ( назва проекту,мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

Посада уповноваженої особи Підпис Ініціали, прізвище

М.П. (за наявності)

 

*Інформація про результати діяльності ІГС за період 2013-2014 роки слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4.