Звіт про виконання районної програми зайнятості населення за 12 місяців 2014 року Городоцьким РЦЗ

 Пріоритетом діяльності Центру зайнятості є сприяти у пошуку роботи незайнятому населенню, яке з певних, незалежних від нього причин втратило роботу, дати їм можливість адаптуватися до сучасних вимог ринку праці, надаючи можливість підвищити свій кваліфікаційний рівень, перенавчитися по іншій професії, пройти стажування безпосередньо на робочому місці. Також центр зайнятості надає допомогу працедавцям району, пропонуючи їм широкий спектр послуг: підбір осіб на наявні вакансії, організація ярмарків вакансій, організація зустрічей з потенційними працівниками,  організація громадських робіт.

     Зареєстровано протягом даного періоду 1415 осіб, котрі шукають роботу.  Станом на 01.01.2015 року  на обліку в центрі зайнятості перебуває 501 особа. Кількість вакансій на кінець звітного періоду становить 14.

Станом на 01.01.2015 року отримують допомогу з безробіття – 420 осіб.

Згідно проведеного аналізу стану ринку праці на 01.01.2015 року службою зайнятості надавалися послуги 1415 особам, які звернулися у пошуках роботи, в т.ч. жінок – 805 осіб, молодь до 35 років – 771 особа, соціально-незахищених громадян – 344 особи. За даний період   працевлаштовано – 1087 осіб, із них соціально-незахищених – 136 осіб.

Станом на 01.01.2015 року  районним  центром  зайнятості  укладено 2 угоди для організації оплачуваних громадських робіт на  12 робочих місць.

Протягом 12 місяців 2014 року 224 особи з числа безробітних взяли участь у оплачуваних громадських роботах та роботах тимчасового характеру. Відпрацьовано 120 людино/днів.

Забезпечено професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за даний період - 354 безробітним для підвищення їх конкурентно спроможності на ринку праці. Навчання насамперед проводилось за такими  професіями (спеціальностями, напрямами), які користуються попитом на ринку праці, дають змогу самостійно працевлаштуватися. Це такі професії – кухар, кондитер,  продавець продовольчих та непродовольчих товарів, офіціант, електрогазозварник.

Забезпечено  організацію професійного навчання на замовлення працедавців  в кількості 294 особи, для підвищення ефективності організації професійного навчання та забезпечення потреб працедавців у робочій силі. З  71 підприємствами, установами, організаціями району укладено 102 договорів для працевлаштування безробітних після завершення профнавчання. Всіх, хто проходить профнавчання – на замовлення працедавців та будуть гарантовано працевлаштовані. 

Постійно проводяться профорієнтаційні заходи для орієнтації осіб, котрі звертаються до служби зайнятості на професії, соціально необхідні та актуальні на ринку праці з метою їх подальшого працевлаштування.

З січня по грудень 2014 року спеціалістами районного центру зайнятості надано 9777 профорієнтаційних послуг 3285 особам. Профінформаційних послуг – 6197; профконсультаційних – 3567, по профвідбору - 13.

Надаються профінформативні послуги молоді, здійснюється допомога у виборі професії, скеровуються на професійне навчання особи, котрі вперше шукають роботу з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Із числа молоді, котра звернулась за послугами протягом звітного періоду 2014 року було надано 4007 профорієнтаційних послуг.

Проводяться профорієнтаційні зустрічі з учнями шкіл м. Городка. З метою забезпечення свідомого вибору навчання та професійної діяльності, охоплено профорієнтаційними послугами 692 учнів загальноосвітніх шкіл.

Проводяться міні-ярмарки вакансій, семінарів на підприємствах, де планується вивільнення тощо.

Населення району постійно інформується про стан ринку праці, для чого використовуються засоби масової інформації. Зокрема, районним центром зайнятості систематично друкуються матеріали про стан ринку праці, потребу у працівниках, надаються юридичні консультації, розкриваються проблемні питання служби зайнятості. 

Городоцький районний центр зайнятості регулярно проводить семінари, «круглі» столи тренінги, конференції та інші інформаційні та консультаційні заходи із залученням органів влади, незайнятого населення, працедавців району та учнів ЗОШ з метою відкритого обговорення проблем зайнятості населення.

 

    В.о. директора:                               (підпис)                            Г. Дацко