Розпорядження голови РДА від 22 січня 2013 р. №29 "Про затвердження Положення про сектор містобудування та архітектури Городоцької районної державної адміністрації"

УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22 січня 2013                              Городок                                     № 29

Про затвердження Положення

 про сектор  містобудування

 та архітектури

 Городоцької районної

 державної адміністрації

  

Відповідно до статті 5, статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня   2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 листопада 2012 року №587, та розпорядження голови районної державної адміністрації від 31 жовтня 2012 року №864 «Про впорядкування структури районної  державної адміністрації» (із змінами і доповненнями):

  1. 1.        Затвердити Положення про сектор містобудування та архітектури   районної державної адміністрації, що додається.

 

  1. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 2 квітня 2008 року № 227 «Про затвердження Положення про відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури Городоцької районної державної адміністрації».

 

  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату Городоцької районної державної адміністрації Б. Степаняка.

 

   Голова районної

державної адміністрації                     підпис                                              О.Дунас

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

                розпорядженням голови РДА

               від “22 ” січня 2013р.   №-29

П О Л О Ж Е Н Н Я

про сектор містобудування

та архітектури райдержадміністрації

 

1. Сектор  містобудування та архітектури Городоцької районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом райдержадміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові цієї адміністрації.

Сектор здійснює керівництво у сфері регіонального розвитку, містобудування та архітектури на території району.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної, районної державних адміністрацій та наказами управління архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів Львівської ОДА, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями сектору є:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

3) надає адміністративні послуги;

 

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

 

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

 

6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

 

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

 

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 

9) розробляє проекти розпоряджень голови районної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

 

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 

12) бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

 

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;

 

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

 

19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

 

20) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

 

21) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

 

22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

23) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

24) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

25) забезпечує захист персональних даних;

 

26) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

 

27) підготовка рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування", стаття 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності");

 

28) внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району (стаття 14 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності");

 

29) підготовка пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування");

 

30) здійснення моніторингу:

 

-реалізації схеми планування території району (стаття 15 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності");

 

-стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій) (стаття 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності");

 

-забудови та іншого використання територій (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування");

 

31) сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району (стаття 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації");

 

32) внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації (стаття 17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" );

 

33) сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

 

34) забезпечення контролю в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (стаття 13 Закону України "Про архітектурну діяльність");

 

35) підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів (стаття 25 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності");

 

36) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

 

37) координація діяльності:

 

суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

 

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

 

38) надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (стаття 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності");

 

39) надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки (стаття 27 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності");

 

40) надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району (Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінрегіону України від 21 жовтня 2011 р. № 244, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068);

 

41) оформлення паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінрегіону України від 21 жовтня 2011 р. № 244, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068);

 

42) надання пропозицій щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об'єктам містобудування;

 

43) забезпечення ведення містобудівного кадастру на території району (стаття 22 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності");

 

44) сприяння створенню та оновленню картографічної основи території області (Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність");

 

45) забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

 

46) співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів містобудування;

 

47) інформування населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування");

 

48) організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів (стаття 6 Закону України "Про архітектурну діяльність");

 

49) сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури (стаття 2 Закону України "Про архітектурну діяльність");

 

50) інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

5.  Сектор   має    право:

- залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ й організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ й організацій інформацію, документи та інші матеріали а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами районної державної адміністрації, представницькими органами та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами й організаціями, об’єднаннями громадян.

7. Сектор очолює завідувач - головний архітектор району, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації, за погодженням з управлінням архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів.

8. Завідувач  сектору:

1) здійснює керівництво сектором , несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

 

2) подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про структурний підрозділ;

 

3) затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов’язки між ними;

 

4) планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи місцевої держадміністрації;

 

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи структурного підрозділу;

 

6) звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;

 

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації держадміністрації;

 

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

 

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

10) представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної місцевої держадміністрації;

 

11) подає на затвердження голови районної держадміністрації проект штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

12) здійснює добір кадрів;

 

13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;

 

14) подає голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо:

 

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

 

16) забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання  сектору затверджує голова районної державної адміністрації.

10. Сектор має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.